CKP ลั่นรายได้นิวไฮครึ่งปีหลัง ผลิตไฟฟ้าเต็มกำลัง

HoonSmart.com>>”ซีเค พาวเวอร์” คาดครึ่งปีหลังรายได้โตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังเดินเครื่องขายไฟเต็มกำลังการผลิต จากปริมาณน้ำไหลเข้าโรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 และไซยะบุรี สูงกว่าคาด 

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ (CKP)เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 โรงไฟฟ้าทุกแห่งของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะตั้งแต่เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้าน้ำงึม 2   (NN2) และไหลผ่านโรงไฟฟ้าไซยะบุรีเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำของปีปกติอีกด้วย

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าไซยะบุรีสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลังการผลิตทั้ง 7 เครื่อง รวมจำนวน 1,220 เมกะวัตต์ (MW) ส่งขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่วนโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เกือบครบทุกแห่ง ยกเว้นโรงไฟฟ้าคลองเปรงโซลาร์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ส่วนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง BIC-1 และ BIC-2 ยังคงเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ  ยังไม่มีแผนที่จะหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่ในปีนี้

“ช่วงไตรมาสที่ 3 ของทุกปี จะเป็นช่วงที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้ง 2 แห่ง จะสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลังมากที่สุดเพราะเป็นช่วงฤดูฝน หากปีนี้มีปริมาณน้ำฝนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยปกติตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ ปีนี้จะถือเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่ง เพราะเป็นปีแรกที่โรงไฟฟ้าไซยะบุรีเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและรับรู้รายได้เต็มปี ซึ่งจะส่งผลบวกอย่างเป็นนัยสำคัญต่อผลประกอบการของ CKP” นายธนวัฒน์กล่าว

นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในสปป.ลาว คาดว่าจะสรุปได้ภายในปีนี้ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมงบลงทุนจำนวน 4,000-4,600 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่และมีแผนจะออกเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าประมาณ 3,500 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ โดยในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จาก 10,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการสภาพคล่องและการชำระคืนหนี้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

“รายได้และปริมาณการขายไฟฟ้าของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด เพราะคู่สัญญาหลักของบริษัทฯ คือ กฟผ. แม้จะมีลูกค้าบางส่วนเป็นลูกค้าอุตสาหกรรม แต่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์มากนัก โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งภายในประเทศไทยและสปป.ลาว ในการปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัด” นายธนวัฒน์กล่าว

ส่วนผลดำเนินงานครึ่งปีแรก ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อน ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ลดลง โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้า 867 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลง 65 ล้านลูกบาศก์เมตร  จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีปริมาณน้ำไหลเข้า 932 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือลดลง 7% ทำให้ปริมาณการขายไฟฟ้ามีเพียง 409 ล้านหน่วย ลดลง 618 ล้านหน่วย ซึ่งลดลง 60% จากที่มียอดขายไฟฟ้า 1,027 ล้านหน่วย อย่างไรก็ตาม ครึ่งปีแรกของปีนี้ มีปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ได้ถึง 2,340 ล้านหน่วย ขณะเดียวกัน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น   (BIC) และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9 แห่ง ของบริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) ยังคงผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

ในครึ่งปีแรก บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 434 ล้านบาท พลิกจากที่มีกำไรสุทธิ 223 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน มีรายได้รวม 3,593 ล้านบาท ลดลง 1,136 ล้านบาท หรือ -24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 4,730 ล้านบาท โดยมีปริมาณการขายไฟฟ้ารวม 1,182 ล้านหน่วย ลดลง 618 ล้านหน่วย คิดเป็น -34% จากที่ขายไฟฟ้าได้ 1,799 ล้านหน่วย

ส่วนในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทขาดทุนสุทธิ 94 ล้านบาท ดีขึ้นจากไตรมาสแรกที่ขาดทุนสุทธิ 339 ล้านบาท แต่ลดลงจากไตรมาส 2/2562 ที่มีกำไรสุทธิ  84 ล้านบาท มาจากรายได้รวมทั้งสิ้น 1,831 ล้านบาท ลดลง 21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,312 ล้านบาท โดยมีปริมาณขายไฟฟ้ารวม 609 ล้านหน่วย ลดลง 29% จากปริมาณขายไฟฟ้า 852 ล้านหน่วย มีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของ NN2 รวม 628 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณน้ำไหลเข้า 460 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้า  13 แห่ง รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่ 2,167 เมกะวัตต์