ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้ง “พัฒนา วงศ์นิรันดร์” ผู้ช่วยผู้จัดการคุมด้านไอที

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง “พัฒนา วงศ์นิรันดร์” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผล 16 ส.ค.63 เป็นต้นไป

พัฒนา วงศ์นิรันดร์

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง นายพัฒนา วงศ์นิรันดร์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

นายพัฒนา วงศ์นิรันดร์ มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการทำธุรกิจ ในองค์กรชั้นนำมากว่า 20 ปี อาทิ บริษัท Oracle Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท แอคเซนเจอร์ โซลูชั่นส์ (ไทย) จำกัด บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด

สำหรับประวัติการศึกษา จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่า นายพัฒนา วงศ์นิรันดร์ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำมุมมองทางธุรกิจมาพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในด้านเทคโนโลยีให้ตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน