NEX ปิดดีลซื้ออู่ต่อรถไฟฟ้า AAB – ตลาดรับลูกหุ้นเข้าเทรด 11 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>>ตลาดสั่งรับลูกหุ้น NEX จัดสรร PP จำนวน 1,070 ล้านหุ้น ซื้อขาย 11 ส.ค.นี้ “คณิสสร์” แจ้งขายบริษัทย่อย “ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง” ทั้งหมด 100% ให้ผู้บริหาร และปิดดีลซื้อ “แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี” มูลค่า 285.75 ล้านบาท ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดหลักทรัพย์ สั่งรับลูกหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX) จำนวน 1,070 ล้านหุ้น เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 11 ส.ค.นี้ ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุน ที่จัดสรรให้ บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิ้ง จำนวน 670 ล้านหุ้น, นายคณิสสร์ ศรีวชิรประภา จำนวน 300 ล้านหุ้น และนายบุญเอื้อ จิตรถนอม จำนวน 100 ล้านหุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียน เพิ่มจาก 604.45 ล้านหุ้น เป็น 1,674.45 ล้านหุ้น

นายคณิสสร์ ศรีวชิรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เน็กซ์ พอยท์ รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง (SPEN) ทั้งหมดที่ถืออยู่ 4.99 ล้านหุ้น หรือ 100% มูลค่า 8 ล้านบาท ให้กับนายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ ซึ่งเป็นผู้บริหาร SPEN ส่งผลให้ SPEN สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ NEX

นอกจากนี้ NEX ได้ทำสัญญากับบริษัท About Click Company เพื่อซื้อขายหุ้น แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี (AAB) สัดส่วน 45% มูลค่า 218.25 ล้านบาท และเพิ่มทุนใน AAB อีก 67.5 ล้านบาท รวมมูลค่า 285.75 ล้านบาท โดยสัญญาซื้อขายเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับ AAB ประกอบธุรกิจผลิต ประกอบ และจำหน่าย รถบัสไฟฟ้า รถบัสดีเซล รถมินิบัสไฟฟ้า และรถตู้ไฟฟ้า กำลังการผลิต 3,000 คัน/ปี