“ชาญศิลป์ คว้าตำแหน่ง CEO ปตท. คนที่ 9

มาตามนัด “นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร” ได้รับการคัดเลือกเป็น CEO คนใหม่ของปตท. เทอม 1 ปี 8 เดือน เริ่มบริหาร 1 กันยายน 2561

บริษัท ปตท. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ปตท. ซึ่งมี นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นประธานจะมีการประชุมวาระสำคัญเพื่อพิจารณารายชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ของบริษัท ปตท.(PTT) คนที่ 9 หลังจากคณะกรรมการสรรหาที่มี พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธาน ได้ประชุมสรุปคัดเลือกในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศกรรมการ ปตท. หากได้รับการอนุมัติทุกขั้นตอนจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 -13 พฤษภาคม 2563 หรือ 1 ปี 8 เดือน

สำหรับประวัติของ นายชาญศิลป์ จบทางด้านเศรษฐศาสตร์ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการทำงานหลายด้านและอบรมหลายหลักสูตรรวมทั้งหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57/2557 ฯลฯ


ผู้สมัครชิงตำแหน่งซีอีโอ ปตท.คนใหม่มีทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วยนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ,นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย, นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม , นายวิทวัส สวัสดิ- ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิตอล ซึ่งจะเข้ามารับตำแหน่งแทน นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ที่จะเกษียณในวันที่ 31 ส.ค.นี้ โดยมีการคาดการณ์ว่านายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จะเป็นผู้ที่ได้เสนอชื่อให้กับบอร์ด ปตท. พิจารณา