AIS ผนึก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดศูนย์ทดสอบ 5G LIVE

AIS เดินหน้าผนึก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้าง Use Case 5G ต่อเนื่อง หลังจากร่วมสร้างปรากฏการณ์นำผลงานวิจัยช่วยโควิดสำเร็จ เตรียมเปิดศูนย์ทดสอบ 5G LIVE  ” 5G Garage Innovation LAB” 

 

 

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  ( ADVANC )  หรือ AIS กล่าวในโอกาสการแสดงผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ของคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร่วมกับผู้ผลิตและผู้ให้บริการสื่อสาร ว่า “AIS  ภาคภูมิใจ ที่มีส่วนสนับสนุนภาครัฐ และภาคการศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อมให้แก่นิสิต นักศึกษา นักพัฒนา รวมถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงของเทคโนโลยี Digital ไทย ได้มีโอกาสลงมือทดลอง ทดสอบ เพื่อพัฒนาไอเดีย ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด อย่าง 5G และเทคโนโลยีอื่นๆ อาทิ AI, IoT ฯลฯ เช่น การเปิดตัว 5G อย่างเป็นทางการในประเทศไทยได้สมตามเจตนารมณ์ของภาครัฐ

AIS และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาและทดลองทดสอบเทคโนโลยี 5G ภายใต้การสนับสนุนของ กสทช. ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

1. ทดลองทดสอบร่วมกันทางเทคนิค เพื่อทำความรู้จัก เข้าใจทุกแง่มุมของเทคโนโลยี 5G ไปด้วยกันในฐานะนักวิจัย และผู้ให้บริการเครือข่าย , 2. เปิดพื้นที่เพื่อให้นักวิจัยและนิสิต ได้ลงมือศึกษาบนเครือข่าย 5G จริง ผ่าน “ศูนย์ 5G AI/IoT Innovation Center” ภายใต้การสนับสนุนจาก กสทช. ที่เปิดให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เพื่อเป็นพื้นที่ทดลอง ทดสอบ 5G แห่งแรกในเมืองไทย และ 3. ร่วมกันพัฒนาUse case ต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงให้การสนับสนุนระบบสื่อสาร หรือ Digital Infrastructure สำหรับ Use case ในภาคสาธารณสุข ที่ได้มีโอกาสนำไปใช้งานจริงแล้วและประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เอไอเอส ยังมีความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งศูนย์ทดสอบ 5G LIVE ในชื่อ “ 5G Garage Innovation LAB”  โดยเตรียมเปิดศูนย์ ณ อาคารวิศวฯ 100 ปี เพื่อเป็นพื้นที่ทดลอง ทดสอบ 5G แห่งแรกในเมืองไทย ที่ให้ได้ลงมือพัฒนาจริง ภายใต้เครือข่าย 5G LIVE ซึ่งนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ รวมถึงนักพัฒนา ใน 5G Ecosystem สามารถเข้ามาใช้ 5G Garage Innovation LAB เป็นพื้นที่ศึกษา เรียนรู้ ทดลอง ทดสอบ นวัตกรรม 5G ได้ในทุกแง่มุม