GCAP กำไรร่วง 66% สินเชื่อหด ค่าใช้จ่ายพุ่ง

HoonSmart.com>> “จี แคปปิตอล” ไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิ 4.86 ล้านบาท ลดลง 66% จากงวดปีก่อน เหตุรายได้รวมลด 6.4% เศรษฐกิจชะลอ การระบาดโควิด-19 ปล่อยสินเชื่อลดลง ด้านค่าใช้จ่ายเพิ่ม

บริษัท จี แคปปิตอล (GCAP) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำไรสุทธิ 4.86 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.016 บาท ลดลง 14.85 ล้านบาท หรือ 65.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 22.57 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.075 บาท

ส่วนงวด 6 เดือนปี 2563 กำไรสุทธิ 4.45 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.015 บาท ลดลงจากงวดปีก่อนกำไรสุทธิ 31.33 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.12 บาท

บริษัทฯ มีรายได้รวมในงวดไตรมาส 2/2563 จำนวน 84.16 ล้านบาท ลดลง 6.4% จากงวดปีก่อน จากการลดลงของรายได้จากสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน 4.38 ล้านบาท เนื่องจากปล่อยสินเชื่อลดลงในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและการแพร่ระบาดของโควิด-19

สาเหตุหลักที่กำไรสุทธิลดลงมาจากาการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้น 8.58 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มยอดปล่อยสินเชื่อ เช่น ค่าส่งเสริมการตลาด ค่าบุคคลากร ค่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายกฎหมาย นอกจากนี้ขาดทุนการด้อยค่าลดลง 3.81 ล้านบาทและต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 8.08 ล้านบาท

อ่านข่าว

“ทวีฉัตร จุฬางกูร” เก็บหุ้น GCAP กว่า 0.47% ขยับถือ 5.23%