ACG จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พานิช พงศ์พิโรดม  ประธานกรรมการ ร่วมกับภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด หรือ ACG ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านผู้บริหารมั่นใจนำพาบริษัทฝ่าเศรษฐกิจชะลอตัว เดินหน้าลุยธุรกิจใหม่ ศูนย์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อ “FASTFIT” เพื่อขยายฐานลูกค้ากว้างขึ้น หนุนอนาคตเติบโตอย่างมั่นคง ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ