“เนชั่นแนล เพาเวอร์ฯ” ขายหุ้นกู้ 5 พันลบ. ดอกเบี้ย 4.70% – 5.20%

HoonSmart.com>> “เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย” เปิดขายหุ้นกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3.5 ปี จ่ายดอกเบี้ย 4.70% อายุ 5 ปี จ่าย 5.20% วันที่ 4-6 ส.ค.2563 เรทติ้ง BBB- แนวโน้ม ” คงที่”

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS มีแผนเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุดรวมมูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาทเสนอขายประชาชนทั่วไป ชุดที่ 1 อายุ 3.5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด และชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยกำหนดเปิดจองระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.2563

ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ของหุ้นกู้ BBB- แนวโน้ม ” Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ 11 มี.ค.2563