ตลท.ชวน “อบรมปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน ในสถานการณ์ COVID-19″ 18 ส.ค.

ตลท.ชวน “อบรมปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน ในสถานการณ์ COVID-19″ 18 ส.ค.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนองค์กรที่สนใจ ร่วมอบรมปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน ในสถานการณ์ COVID-19 กับโครงการ Care the Bear รับฟังสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่พบได้ในปัจจุบัน และวิธีลดโลกร้อนแบบ Eco Event ตามแนวทาง 6 Cares ที่ช่วยในการคำนวณก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงลดต้นทุนในการทำธุรกิจ นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน วันอังคารที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 9.30-11.30 น. อบรมในรูปแบบออนไลน์ สมัครได้ที่ www.setsocialimpact.com สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร 0 2009 9480