TAPAC เปิดชื่อ “เสี่ยไรซ์-ประชา” ถืออันดับ 2 สัดส่วน 9.72%

HoonSmart.com>>“ โสฬส ตั้งในธรรม” เอ็มดี ทาพาโก้ เปิดชื่อผู้ถือหุ้น ยัน “เสี่ยไรซ์ – ประชา ดำรงสุทธิพงศ์” ยังถือหุ้นครบ 40 ล้านหุ้น หรือ 9.72 % ใหญ่อันดับ 2 รองจาก “ สุรชัย สุวรรธนะกุล” ซึ่งถือหุ้นอันดับ 1 สัดส่วน 25% 

นายโสฬส ตั้งในธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาพาโก้ (TAPAC) เปิดเผย www.hoonSmart.coom ว่า การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า นายสุรชัย สุวรรธนะกุล ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 และ นายประชา ดำรงสุทธิพงศ์ นักลงทุนรายใหญ่ หรือ “เสี่ยไรซ์” ถือครองหุ้นใหญ่อันดับ 2 จำนวน 40.05 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9.72 % ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนเดิมตามที่ปิดสมุดทะเบียน 12 มี.ค. 2563

 โสฬส ตั้งในธรรม

กรรมการผู้จัดการ กล่าวอีกว่า การถือหุ้น 9 % ซึ่งเกินสัดส่วนที่ต้องรายงานการซื้อขาย ตามแบบ 246-2 ของสำนักงานก.ล.ต. ต้องรายงานการขายเมื่อแตะ 5 % กรณีของนายประชา ไมเคยเห็นรายงานแบบ 246-2 แต่อย่างได้

“ ปัจจุบัน เสี่ยไรซ์ ยังถือหุ้น TAPAC ตามจำนวนเดิม 40 ล้านหุ้น เท่ากับจำนวนที่ปิดสมุดทะเบียน 12 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา ที่ผ่านมาหุ้นทาพาโก้ ไม่ค่อยมีสภาพคล่องมากนัก หากมีการขายจริงตามข่าว จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างหนัก  อีกทั้งถ้าขายหมดต้องรายงานแบบ 246-2  ซึ่งไม่เคยเห็นรายงานนี้เลย” กรรมการผู้จัดการ กล่าว

แหล่งข่าวใกล้ชิด “เสี่ยไรซ์ “ กล่าวยืนยันว่า “เสี่ยไรซ์” ไม่มีการขายหุ้น TAPAC เกลี้ยงพอร์ต ตามที่มีข่าว ยังถือหุ้นจำนวนเท่าเดิม 40 ล้านหุ้น หรือ 9.72 % เป็นการถือหุ้นระยะยาว โดยมีความเชื่อมั่นผู้บริหารและการเติบโตของบริษัท