MBKET ออก DW42 รุ่นใหม่ ซีรี่ย์ “T” 4 ตัว ซื้อขายวันแรก 29 ก.ค.63

HoonSmart.com>>  เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รุ่นใหม่ซีรี่ย์ “ T ” เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 4 ตัว บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูงในตลาด มีสภาพคล่องเพียงพอ

หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) รุ่นใหม่ซีรี่ย์ “ T ” เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวนทั้งหมด 4 ตัว ได้แก่ CK42C2101T HANA42C2101T PRM42C2101T และ SIRI42C2101T เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 29 ก.ค. 2563 ซีรี่ย์ “ T ” ชุดนี้มีความพิเศษที่จะเป็น DW42 ที่มีค่า Time Decay หรือต้นทุนในการถือครอง DW ที่น้อยกว่า DW ซีรี่ย์อื่นๆในตลาด เพื่อเป็นทางเลือกที่ดี ให้นักลงทุนสามารถทำรอบเก็งกำไรได้ยาวนานขึ้น ถือได้สบายใจมากขึ้น บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูงในตลาด

รวมถึง DW42 มีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน นอกจากนั้นทาง เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ยังได้จัดทำ “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้สะดวก

รายละเอียดของ DW42 ซีรี่ย์ “T” ที่ผ่านการออกแบบคัดสรร บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูง รุ่นใหม่ มีดังนี้

ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant)