บลจ.อเบอร์ดีนตัดขายหุ้น THREL 0.0597% ยังถือ 4.9943%

HoonSmart.com>> บลจ.อเบอร์ดีนตัดขายหุ้น THREL จำนวน 0.0597% เหลือถือหุ้น 4.9943%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต (THREL) เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2563 จำนวน 358,400 หุ้น หรือ 0.0597% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 29,965,886 หุ้น หรือคิดเป็น 4.9943% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ราคาหุ้น THREL ปิดตลาด 24 ก.ค.2563 อยู่ที่ 2.58 บาท +0.10 บาท หรือ +4.03% มูลค่าการซื้อขาย 92.45 ล้านบาท

ขณะที่ 22 ก.ค.ที่จำหน่ายหุ้น ราคาปิด 2.44 บาท -0.02 บาท หรือ -0.81% มูลค่าการซื้อขาย 3.62 ล้านบาท จากเปิด 2.46 บาทและขึ้นไปแตะสูงสุด 2.50 บาทและต่ำสุด 2.44 บาท