AIS ผนึก อมตะ นำ 5G เสริมเขี้ยวเล็บ “อมตะซิตี้” ชลบุรี

AIS ผนึก อมตะ ขยายความร่วมมือยกระดับ Smart City นำ 5G เสริมเขี้ยวเล็บ อมตะซิตี้ ชลบุรี สร้างแรงดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกสร้างฐานการลงทุนในพื้นที่ EEC กระตุ้นชีพจรเศรษฐกิจประเทศไทย

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  ( ADVANC ) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอส และบริษัท อมตะ ( AMATA ) ได้ร่วมมือกันตั้งแต่ปี 2529  โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน “อมตะ เน็ทเวอร์ค”  นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญ และนำนวัตกรรม IoT เข้าไปสนับสนุนการบริหารงาน การผลิต และระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่อมตะซิตี้ ชลบุรี

เอไอเอส ผู้นำรายแรกรายเดียวในอาเซียน ที่มีเครือข่าย 5G ครอบคลุมพื้นที่ 100 % นิคมอุตสาหกรรม EEC จึงได้ขยายความร่วมมือกับอมตะ ไปอีกขั้น เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ โดยนำเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่าง 5G ทั้ง 5G Stand Alone (5G SA) และ 5G Network Slicing รวมถึงโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และ ICT Infrastructure เข้าไปยกระดับการทำงานในอมตะซิตี้ ชลบุรี ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่มากกว่า 750 แห่ง เสริมขีดความสามารถด้านผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมเวทีโลก  ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC และผลักดันให้ EEC เป็นฮับอุตสาหกรรม 4.0 หลักของภูมิภาค

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  AMATA กล่าวว่า  ความร่วมมือกับเอไอเอส จัดตั้งบริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค ดำเนินธุรกิจการวางโครงข่ายใยแก้วนำแสง ที่อมตะซิตี้ ชลบุรี ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญ สำหรับอมตะ ในการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมให้ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ AMATA Smart City การลงนามขยายความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งขยายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไปยังนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ใน EEC

“อมตะ มีความตั้งใจพัฒนาอมตะซิตี้ ชลบุรี ไปสู่มาตรฐานสากล และก้าวสู่การเป็น Smart City อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกให้สนใจมาสร้างฐานการผลิตในพื้นที่ EEC วันนี้ เรามีความยินดีที่ได้ขยายความร่วมมือกับเอไอเอส นำเทคโนโลยีอัจฉริยะ 5G และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และความสามารถในการแข่งขันให้โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้พลังงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยก้าวทันประเทศชั้นนำอย่าง จีน เกาหลีใต้ หรือญี่ปุ่น ที่ได้นำ 5G มาเพิ่มมูลค่าไปแล้ว”

สำหรับ บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดย บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (ABN) ถือหุ้น 60% หรือ  60 ล้านบาท และ AMATA ถือหุ้น 40% หรือ  40 ล้านบาท