ส่งออกมิ.ย.หดตัว 23.17% แย่กว่าตลาดคาดร่วง 15%

HoonSmart.com>> กระทรวงพาณิชย์ เผยส่งออกมิ.ย.หดตัวมาก -23.17% แย่กว่าตลาดคาดลดลง 15% ชะลอต่อเนื่องพิษโควิด-19 ด้านตัวเลขนำเข้า -18.05%

กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน มิ.ย.2563 ส่งออกมูลค่า 16,444 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว -23.17% โดยเป็นการหดตัวมากกว่าเดือนพ.ค. ที่ -22.50% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 14,834 ลานเหรียญสหรัฐ หดตัว -18.05% และดุลการค้าเกินดุล 1,610 ล้านเหรียญสหรัฐ น้อยกว่าเดือนก่อนที่เดินดุล 2,695 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภาพรวม 6 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออกมีมูลค่ารวม 114,343 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว -7.09% ส่วนการนำมีมูลค่ารวม 103,642 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว -12.62% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 10,701 ล้านเหรียญสหรัฐ

ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ส่งออกเดือนมิ.ย.2563 หดตัวมากขึ้นที่ -23.2% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY( จากเดือนก่อนที่ -22.5% YoY โดยตลาดคาดจะติดลบลดลงมาที่ -15% YoY ทั้งนี้ การส่งออกไม่รวมน้ำมัน ทองคำ และอาวุธ (จากการซ้อมรบ) อยู่ที่ -17.2% YoY

ด้านการนำเข้าหดตัว 18.1% YoY จากเดือนก่อนที่หดตัว 34.4% YoY มาจากสินค้าอุปโภค-บริโภคที่ไม่ขยายตัวจากที่หดเดือนก่อน และสินค้าเชื้อเพลิงที่หดตัวลดลง

ดุลการค้าเกินดุล 1,610 ล้านเหรียญสหรัฐ น้อยกว่าเดือนก่อนที่เดินดุล 2,695 ล้านเหรียญสหรัฐ เกินดุลน้อยกว่าที่ตลาดคาด