SISB สาขาธนบุรี ลงฤกษ์เสาเข็ม สร้างอาคารเรียนชั้นมัธยม

ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี  (SISB) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีลงเสาเข็มก่อสร้าง อาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี  คาดว่าแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ ภายในเดือนสิงหาคม 2564

สำหรับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สาขาธนบุรี ถือเป็นสาขาต้นแบบของการนำการศึกษาของ SISB ให้เข้าถึงคน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็น “ผู้ให้บริการการศึกษาคุณภาพชั้นนำ ที่ทุกคนเข้าถึงได้”