GGC ตั้ง “สุวัฒน์ กมลพนัส” เอ็มดีใหม่ มีผล 1 ส.ค.63

HoonSmart.com>> บอร์ด “โกลบอลกรีนเคมิคอล” ตั้ง “สุวัฒน์ กมลพนัส” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ มีผล 1 ส.ค.นี้ แทน “วิฑูร ซื่อวัฒนากุล” ลาออก

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) แจ้งว่า นายวิฑูร ซื่อวัฒนากุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.2563 เป็นต้นไป คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.ค.2563 ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งให้นายสุวัฒน์ กมลพนัส ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2563 เป็นต้นไป