เจ้าหนี้ค้าน PACE ขอฟื้นฟูกิจการ ศาลนัดสืบพยาน 16 ก.ย.-2 ต.ค.63

HoonSmart.com>> “เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น” เผยเจ้าหนี้ยื่นคัดค้านคำร้องบริษัทขอฟื้นฟูกิจการ ศาลนัดสืบพยาน 16 ก.ย.-2 ต.ค.63

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และบริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จำกัด (PCC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง (ศาล) เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2563 โดยที่ศาลได้กำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งบริษัทฯ และ PCC เป็นผู้ทำแผนในวันที่ 29 มิ.ย.2563 ตามที่ได้แจ้งนั้น เนื่องจากวันนัดไต่สวนดังกล่าว มีเจ้าหนี้ยื่นคำคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และ PCC ต่อศาลดังนั้น ศาลจึงมีคำสั่งนัดสืบพยานในช่วงระหว่างวันที่ 16 ก.ย.2563 –2 ต.ค.2563

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ และ PCC มีความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการประการใดต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที