ผถห. BTS ไฟเขียวปันผล 0.48 บาท

HoonSmart.com>> ผู้ถือหุ้น BTS ไฟเขียวจ่ายปันผลงวดปี 2562 สิ้นสุด 31 มี.ค. 63  รวม 0.48 บาท/หุ้น จ่ายงวดสุดท้าย 0.15 บาท/หุ้น

 

คีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร , กวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ. ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อเร็ว ๆ นี้  โดยผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2562 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2563 หุ้นละ 0.48 บาท/หุ้น จ่ายงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.15 บาท กำหนดจ่าย 14 ส.ค. 2563 นี้