“ทวิช” ชวนผถห.ประชุม 30ก.ค.นี้ ชี้ชะตาเลือกผู้สอบบัญชี “IFEC”  

HoonSmart.com>>“ ทวิช” บิ๊กอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ ไอเฟค ชวนผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี  30 ก.ค.นี้ ชี้วาระสำคัญแต่งตั้ง เอ.เอ็ม.ที ฯ เป็นผู้สอบบัญชี เร่งจัดทำงบส่งตลาดหลักทรัพย์ประจำปี 2560- 2563

  ทวิช เตชะนาวากุล

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เปิดเผยว่า การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น IFEC วันที่ 30 ก.ค.นี้  มีวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้ง บริษัท เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2560-2563 ซึ่งเป็นวาระสำคัญ เนื่องจาก IFEC และบริษัทย่อย ไม่ได้จัดส่งงบการเงิน มีความเสี่ยงที่จะถูกตลาดหลักทรัพย์เพิกถอน

นายทวิช กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญมาก ซึ่งต้องให้ครบองค์ประชุม หรือ 1 ใน 3 ของหุ้นทั้งหมด 2,020.84 ล้านหุ้น หรือราว  674 ล้านหุ้น

นอกจากนี้ยังมีวาระตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และ พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และกรรมการที่ว่างลง
สำหรับกรรมการใหม่ ที่เสนอใหม่ 3 คน คือ  นายกฤษฎา พฤติภัทร , นายประพัฒน์ ยอขันธ์ และนางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และเสนอภูวดล สุนทรวิภาต เป็นกรรมการเพิ่มแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ทั้งนี้ งบการเงินประจำปี ที่ เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ต้องจัดทำของ IFEC และบริษัทย่อยทั้งหมด รวม 13 ฉบับ ซึ่งหลังจากผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก หรือเกินกว่า 51 % ของหุ้นทั้งหมดอนุมัติแล้ว ผู้สอบบัญชีจะตอบรับข้อเสนอและเริ่มทำงบการเงิน ให้ทันตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์  ประกอบด้วยงบปี 2560 , 2561 และ 2562 ให้แล้วเสร็จในต้นปี 2564 เพื่อให้ข้อมูลความจริงปรากฏต่อสาธารณ

สำหรับ IFEC กำหนดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น  2563 วันที่ 30 ก.ค. นี้ เวลา 10.00 น.  ที่สโมสรทหารบก (วิภาวดีรังสิต)  และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบบของเชื้อโควิด-19