ศบค.ชุดใหญ่ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึง 31 ส.ค.

HoonSmart.com>> ศบค.ชุดใหญ่ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึง 31 ส.ค. รองรับการผ่อนคลายระยะ 6

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) หรือ ศบค. มีมติขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ ออกไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563 โดยจะเป็นกฎหมายเชิงป้องกัน เพื่อการแก้ไขปัญหา เน้นการดูแลการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ขณะที่ประชาชนในประเทศสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

หลังจากนี้จะนำมติดังกล่าวเข้า ครม. เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป