‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง’ ผนึกกำลังช่วยเหลือสังคม

 

วิทย์นาถ สินเจริญกุล กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT และกลุ่มบริษัทศรีตรัง ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT และ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัดร่วมกันบริจาคสิ่งของต่างๆ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ถุงยังชีพ และถุงมือยางทางการแพทย์ รวมมูลค่า 4 ล้านบาท เพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานและชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัดที่มีโรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังตั้งอยู่ อาทิ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โรงเรียนในท้องถิ่น ฯลฯ