ผู้ถือหุ้น WHAUP ไฟเขียวออกหุ้นกู้ 1.6 หมื่นลบ.

จรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ (กลาง) ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน ไม่เกิน 16,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้เดิม และใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการพัฒนาและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อเร็วๆนี้