“ซองอี ไต้” ลาออก CEO บล.เออีซี มีผล 2 ก.ค.63

HoonSmart.com>> บล.เออีซี เผย “ซองอี ไต้” ลาออก CEO บล.เออีซี มีผล 2 ก.ค.63 ยังนั่งกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) – กรรมการบริหาร

ชองอี ไต้

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เออีซี (AEC) แจ้งว่า นายชองอี ไต้ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.2563 เป็นต้นไป แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการบริหาร บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ว่างลง