ตลาดฯ รับ JMART-W3, JMART-W4 เทรด 3 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ เจ มาร์ท JMART-W3 และ JMART-W4 เริ่มซื้อขาย 3 ก.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท (JMART) จำนวน 2 รุ่น ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 และ JMART-W4 เริ่มทำการซื้อขายในตลาดวันที่ 3 ก.ค.2563

สำหรับ JMART-W3 อายุ 2 ปี จำนวน 100,730,041 หน่วย อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 11.00 บาทต่อหุ้น กำหนดใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ก.ย. 2563

ส่วน JMART-W4 อายุ 4 ปี จำนวน 100,730,041 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 15 บาท กำหนดใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ก.ย.2563 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 18 มิ.ย.2567