“การบินไทย” ตั้ง “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” รักษาการดีดี มีผล 2 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ดการบินไทย แต่งตั้ง “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” นั่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แทน “จักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล” มีผล 2 ก.ค.63

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

บริษัท การบินไทย (THAI) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2563 อนุมัติการลาออกของนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล จากตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยยังคงดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 2 ของบริษัทฯ พร้อมแต่งตั้งนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกตำแหน่ง ทั้งนี้ มีผลให้นายชาญศิลป์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.2563