“ฉาย บุนนาค” นั่งรักษาการเอ็มดี AQUA ลุยพัฒนาสื่อนอกบ้าน

HoonSmart.com>>อควา คอร์เปอเรชั่น ตั้ง ‘ฉาย บุนนาค’ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทัพพัฒนากลุ่ม โฮลดิ้งส์  และสื่อนอกบ้าน

 ฉาย บุนนาค

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 30 มิ.ย.2563 อนุมัติแต่งตั้ง นายฉาย บุนนาค เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนาย ฉาย บุนนาค เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

คณะกรรมการเห็นว่า นายฉาย บุนนาค  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการเงิน ตลอดจนการบริหารธุรกิจสื่อเป็นอย่างดี ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ภายใต้การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์บริษัทที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท

อาทิเช่น การบริหารงานบริษัทจดทะเบียน (บจ.) บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  (NMG) และ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) ภายใต้การบริหารงานของนาย ฉาย ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร สามารถแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่มบริษัทเนชั่นฯ จากกว่า 4 ,000 ล้านบาทจนหมด รวมถึงพลิกธุรกิจของกลุ่มเนชั่น เป็นที่ปรากฎมีผลกำไรในช่วงที่ผ่านมา