อเบอร์ดีน สแตนดาร์ดฯ เอเชีย ขาย HANA 0.1171% เหลือ 4.9269%

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ดฯ เอเชีย ขาย HANA 0.1171% เหลือ 4.9269%

HoonSmart.com>> “อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ (เอเชีย)” ตัดขายหุ้น HANA สัดส่วน 0.1171% เหลือถือในพอร์ต 4.9269%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ (เอเซีย) จำหน่ายหุ้นของ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 จำนวน 0.1171% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 4.9269% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับราคาหุ้น HANA ปิดตลาด 22 มิ.ย.2563 อยู่ที่ 26.50 บาท -0.75 บาท หรือ -2.75% มูลค่าการซื้อขาย 72.94 ล้านบาท

ขณะที่ราคาหุ้น 17 มิ.ย.ที่ทำรายการ ปิดที่ 28 บาท ลดลง 0.75 บาท หรือ -2.61% มูลค่าซื้อขาย 137.22 ล้านบาท จากเปิด 28.50 บาท ขึ้นไปสูงสุด 29.25 บาท ต่ำสุด 28 บาท