บลจ.บัวหลวงตัดขายหุ้น THREL 1% เหลือถือ 14.2154%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง ตัดขายหุ้น “ไทยรีประกันชิวิต” ออก 6 ล้านหุ้น สัดส่วน 1% เหลือถือในพอร์ต 14.2154%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บัวหลวง จำหน่ายหุ้นบริษัท ไทยรีประกันชีวิต (THREL) เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2563 จำนวน 6 ล้านหุ้น หรือ 1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นหลังการจำหน่ายจำนวน 85.29 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 14.2154% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ความเคลื่อนไหวหุ้น THREL สัปดาห์ที่ผ่านมามีแรงเก็งกำไรคึกคัด เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมาราคาปิดตลาดสูงสุดของวันที่ราคา 2.78 บาท เพิ่มขึ้น 0.16 บาท หรือ 6.11% มูลค่าการซื้อขาย 93.64 ล้านบาท และวันที่ 18 มิ.ย.ปิด 2.62 บาท ลดลง 0.16 บาท หรือ -5.76% มูลค่าซื้อขาย 54.24 ล้านบาท

ขณะที่ล่าสุด 19 มิ.ย.ปิดที่ 2.66 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ 1.53% มูลค่าซื้อขาย 11.18 ล้านบาท