“กันยงอีเลคทริก” ปันผล 15.70 บาท/หุ้น XD 30 ก.ค.

HoonSmart.com>> บอร์ดกันยงอีเลคทริก ไฟเขียวจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นอัตรา 15.70 บาท XD วันที่ 30 ก.ค.63 จ่ายเงิน 21 ส.ค.นี้

บริษัทท กันยงอีเลคทริก (KYE) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2563 ในอัตรา 15.70 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 31 ก.ค. 2563 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 30 ก.ค. 2563 กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 ส.ค. 2563

พร้อมเตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 ก.ค. 2563