ตลท.รับหุ้นเพิ่มทุน SAWAD 36.90 ล้านหุ้น ซื้อขาย 11 มิ.ย.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเพิ่มทุน SAWAD จำนวน 36.90 ล้านหุ้น จากการแปลงสภาพวอร์แรนต์ เริ่มซื้อขาย 11 มิ.ย.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) จำนวน 36,905,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SAWAD-W1) จำนวน 29,834,500 หน่วย อัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.237 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 48.476 บาทต่อหุ้น ซึ่งใช้สิทธิเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563