PPPM เผยผู้ถือหุ้นกู้รุ่น TLUXE205A อนุมัติเปลี่ยนหลักประกัน

HoonSmart.com>> “พีพี ไพร์ม” เผยผู้ถือหุ้นกู้รุ่น TLUXE205A อนุมัติเปลี่ยนทรัพย์สินหลักประกัน “ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง จ.สมทรสาคร พร้อมหุ้น “ทีลักซ์ พาวเวอร์” นำเครื่องจักร มาจดจำนองแทน

บริษัท พีพี ไพร์ม (PPPM) แจ้งว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (รุ่น TLUXE205A) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2563 โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินเปล่า จังหวัดสมุทรสงคราม รวมจำนวน 2 แปลง และหุ้นบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ออกจากการเป็นหลักประกัน และนำเครื่องจักรมูลค่า 129.41 ล้านบาท ที่จังหวัดสงขลา มาจดจำนองเป็นหลักประกันแทน