3 พันธมิตรร่วมบริจาคชุดตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ก.ศึกษาธิการ

3 พันธมิตร บริษัท สามารถเทลคอม, บริษัท ไฮค์วิชั่น ไทยแลนด์ และ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส  ร่วมกันบริจาคชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ  มูลค่า 576,900 บาท เพื่อใช้เสริมศักยภาพในการคัดกรองอุณหภูมิบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ รวมถึงบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติรับมอบ ณ ห้องประชุมจันทร์เกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ