“อภิชาติ สระมูล” ซื้อบิ๊กล็อต QTC 12.459% จาก “พรภิญโญ งามสันติกุล”

HoonSmart.com>> “อภิชาติ สระมูล” เข้าซื้อหุ้นบิ๊กล็อต QTC จำนวน 42.50 ล้านหุ้น กว่า 12.4599% จาก “พรภิญโญ งามสันติกุล” ถือหุ้นเพิ่มเป็น 12.4602% ด้าน “พรภิญโญ” โกยกำไรหลังเข้าซื้อหุ้น 2 เดือนก่อนจากผู้ถือหุ้นใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายอภิชาติ สระมูล ได้ซื้อหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) จากนางพรภิญโญ งามสันติกุล เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2563 จำนวน 42,500,000 หุ้น หรือ คิดเป็น 12.4599% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 42,501,000 หุ้น คิดเป็น 12.4602% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ก่อนหน้านี้ วันที่ 7 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา นางพรภิญโญ งามสันติกุล ได้ซื้อหุ้น QTC จาก Mr. Phoukhaoka Mathouchan ถือหุ้นใหญ่อันดับสาม โดยซื้อหุ้นจำนวน 12.4599% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.4604% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น QTC ปิดตลาด 8 มิ.ย.2563 ที่ราคา 4.00 บาท +0.02 บาท หรือ +0.50% มูลค่าการซื้อขาย 1.43 ล้านบาท

สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นวันที่ทำรายการ 5 มิ.ย.ปิดที่ 3.98 บาท -0.02 บาท หรือ -0.50% มูลค่าการซื้อขาย 81,690 บาท และ 7 เม.ย. ปิดที่ 3.30 บาท +0.10 บาท หรือ +3.12% มูลค่าการซื้อขาย 890,050 บาท

อ่านข่าว

“พรภิญโญ งามสันติกุล” ซื้อ QTC จากผถห.ใหญ่ 12.45% ราคา 2.50 บาท/หุ้น