อาคเนย์ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพฤกษ์ สู้โควิด-19

อาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน สนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต, บริษัท อาคเนย์ประกันภัย และบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “Week of Sharing” ในงานอาคเนย์ Green Mart และอาคเนย์ Charity Fun Fair จำนวน 335,343 บาท ให้แก่มูลนิธิชัยพฤกษ์ โดยมีพญ.ดร.เคลียวพันธ์ สูรพันธุ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิชัยพฤกษ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนช่วยดูแลสุขอนามัย ณ อาคเนย์สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม