“เอ็น.ดี.รับเบอร์” ส่งมอบเครื่องอบแมสให้รพ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR นำเครื่องอบแมส หรือ ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย มอบให้กับโรงพยาบาลพนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยส่งต่อความห่วงใยไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยากหนักช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระเบิดโควิด-19 ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำหน้ากากอนามัยกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งอย่างปลอดภัย หลังการฆ่าเชื้อไปแล้วด้วยแสง UVC ด้วยระยะเวลา 15 นาที