“โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ” ตัดขายหุ้น PF กว่า 0.0761% เหลือ 4.9999%

HoonSmart.com>> “โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ” ตัดขายหุ้น “พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค” กว่า 0.0761% เหลือถือหุ้น 4.9999%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ จำหน่ายหุ้นของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 จำนวน 0.0761% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 4.9999% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น PF ปิดตลาดวันที่ 5 มิ.ย.2563 ที่ราคา 0.50 บาท +0.04 บาท หรือ +8.70% มูลค่าการซื้อขาย 298.73 ล้านบาท