ตลาดเอ็มเอไอ รับ CHAYO-W1 เริ่มซื้อขาย 9 มิ.ย.

HoonSmart.com>> ตลาดหลัก mai รับหลักทรัพย์วอร์แรนต์ CHAYO-W1 เริ่มซื้อขาย 9 มิ.ย.63

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จำนวน 209,998,764 หน่วย เริ่มซื้อขายในตลาดวันที่ 9 มิ.ย. 2563

CHAYO-W1 มีอายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มิ.ย. 2563 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 27 พ.ค.2565

ด้านราคาหุ้น CHAYO ปิดตลาด 5 มิ.ย.2563 ที่ราคา 6.25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 104.53 ล้านบาท