TRC เซ็นสัญญาก่อสร้าง 2 โครงการไทยออยล์มูลค่า 720 ลบ.

HoonSmart.com>> “ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น” ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการ “ไทยออยล์” 2 โครงการ มูลค่ารวม 720 ล้านบาท

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) แจ้งว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 720 ล้านบาท ซึ่งมีบริษัท ไทยออยล์ (TOP) เป็นเจ้าของโครงการ ขณะที่มีกิจการร่วมค้า Petrofac South East Asia Pte. Ltd., Saipem Singapore Pte. Ltd. and Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd. เป็นผู้ว่าจ้าง ได้แก่ โครงการ Piping Spool Fabrication Works ซึ่งเป็นงานผลิตชิ้นงานท่อขึ้นรูป มูลค่า 236 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินงาน 13 เดือน

โครงการ Fabrication and Construction of New Storage Tanks ซึ่งเป็นงานสร้างถังเก็บสำรองน้ำมันดิบจำนวน 15 ถัง มูลค่า 484 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินงาน 21 เดือน โดยทั้ง 2 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันศรีราชา จังหวัดชลบุรี