พลัง วตท.30 สู้ COVID-19

นักศึกษาหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30 นำโดย วาสนา ทวีแสงสกุลไทย ดร.ประดิษฐ์ อารยะการกุล และคณะตัวแทนรุ่นฯ พร้อมด้วย พอใจ มติธนวิรุฬห์ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการตลาดทุน มอบข้าวกล่องจำนวน 1,000 กล่อง ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาทางเข้าโรงเรียนศรีพฤฒา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ผ่านมา วตท.30 ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในหลายพื้นที่