ICN คว้างานติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายกฟภ.มูลค่า 172 ลบ.

HoonSmart.com>> “อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส” ชนะประมูลงานจ้างเหมา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network ส่วนต่อขยายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของกฟภ. รวมมูลค่า 172.44 ล้านบาท

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) แจ้งว่า บริษัทชนะการประกวดราคางานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่ารวม 172.44 ล้านบาท และได้ลงนามสัญญาจ้างภายในเดือนมิ.ย.2563 ได้แก่ งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (ส่วนต่อขยาย) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่า 112.59 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานส่วนต่อขยายโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่า 59.85 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีระยะเวลาดำเนินงานภายใน 480 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา