UAC – PPP มอบท่อน้ำ HDPE

บริษัท ยูเอซี โกลบอล (UAC) โดยทีมงานโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จังหวัดสุโขทัย ส่งมอบท่อน้ำ HDPE จำนวน 50 เส้น ให้กับหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต วัดกกแรต และวัดใหม่สิงห์ทอง เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ โดยวางเป็นท่อระบายน้ำภายในชุมชนหรือวัด และพื้นที่เกษตรกรรม ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย