กองทุนบัวหลวงตัดขายหุ้น SAMTEL กว่า 0.2995% เหลือถือ 9.7602%

HoonSmart.com>> กองทุนบัวหลวงตัดขายหุ้น SAMTEL ออก 1.85 ล้านหุ้น กว่า 0.2995% เหลือถือหุ้น 9.7602%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท สามารถเทลคอม (SAMTEL) เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2563 จำนวน 1,851,400 หุ้น หรือคิดเป็น 0.2995% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 60,318,100 หุ้น หรือคิดเป็น 9.7602% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น SAMTEL วันที่ 28 พ.ค.2563 เปิดที่ราคา 5.25 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของวันและขึ้นไปสูงสุด 5.65 บาท ปิดที่ 5.40 บาท +0.20 บาท หรือ 3.85% มูลค่าการซื้อขาย 24.16 ล้านบาท

ล่าสุดปิดตลาด 2 มิ.ย.2563 ที่ราคา 5.50 บาท +0.10 บาท หรือ +1.85% มูลค่าการซื้อขาย 1.74 ล้านบาท