“ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2” ทำเทนเดอร์หุ้น FMT ราคา 10.59 บาท

HoonSmart.com>> “ฟูรูกาวา เม็ททัล” เผย “ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2” ทำเทนเดอร์เสนอซื้อหุ้น FMT ทั้งหมด ราคา 10.59 บาท/หุ้น มูลค่ากว่า 293 ล้านบาท

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) หรือ FMT แจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2563 บริษัทฯ ได้รับแบบประกาศเจตนาให้การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) จากบริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2 ซึ่งจะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ จำนวน 27,719,720 หุ้น หรือ 57.75% ราคาที่คาดว่าจะเสนอซื้อ 10.59 บาทต่อหุ้น มูลค่า 293.55 ล้านบาท จากปัจจุบันบริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2 ถือหุ้น FMT จำนวน 20,280,280 หุ้น หรือ 42.25%

สำหรับวันที่คาดว่าจะยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการคือวันที่ 10 มิ.ย.2563 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ ผู้เสนอซื้อและ Furakawan Electric Company Limited ผู้ขาย ได้ทำสัญญา 27 ก.ย.2563 ก่อนประกาศเจตนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้สัญญาโอนหุ้น (Share Transfer Agreement) ลงวันที่ 27 ก.ย.2562 ผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อ 1 ธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายท่อทองแดง และผลิตภัณฑ์จากท่อทองแดงและแผ่นทองแดงจากผู้ขาย และ 2. หุ้นสามัญของกิจการซึ่งถือโดยผู้ขาย โดยCTJ Holding2. Ltd. หรือผู้ซื้อ ตกลงกับผู้ขาย Furukawa Electric Company Limited จะเข้าซื้อหุ้น FMT จากผู้ขายจำนวน 20,280,280 หุ้น มูลค่าซื้อราว 728 ล้านเยน ภายในวันที่ 2 มี.ค.2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพ่รระบากของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกรรมดังกล่าวไม่สมบูรณ์ แต่ทั้ง2ฝ่ายตกลงที่จะดำเนินการเพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ดังกล่าวภายในวันที่ 1 มิ.ย.6253