กลุ่มคันทรี่กรุ๊ป – ผาแดง ปันน้ำใจช่วยภัยโควิด-19

HoonSmart.com>>กลุ่มคันทรี่กรุ๊ป และกลุ่มผาแดงอินดัสทรี ผนึกพลังปันน้ำใจช่วยภัยโควิด 19 จัดงบกว่า 5.5 ลบ. ทำถุงยังชีพ อุปกรณ์จำเป็น แจกจ่ายให้ประชาชนกว่า 10,000 ชุด ทั่วประเทศ ช่วยลดภาระ-บรรเทาความเดือดร้อนเป็นเวลาต่อเนื่อง 2 เดือน

ทอมมี่ เตชะอุบล

กลุ่มบริษัทคันทรี่กรุ๊ป ประกอบด้วย บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) และ บล. คันทรี่ กรุ๊ป (CGS) ร่วมกับบริษัทผาแดงอินดัสทรี (PDI) จัดทำโครงการเพื่อสังคม “ปันน้ำใจช่วยภัยโควิด-19” โดยจัดเตรียมถุงยังชีพปันน้ำใจ จำนวนกว่า 10,000 ชุด แจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อนทั้งในกรุงเทพฯ และชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้โรงงานในจังหวัดต่าง ๆ

นายทอมมี่ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  CGH และกรรมการผู้จัดการ  PDI กล่าวว่า กลุ่มบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป และกลุ่มบริษัท ผาแดงอินดัสทรี เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด จึงได้ร่วมทำโครงการเพื่อสังคม “ปันน้ำใจช่วยภัยโควิด 19” จัดทำถุงยังชีพจำนวนกว่า 10,000 ชุด ซึ่งประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้ง นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนทั้งในกรุงเทพฯ และชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้โรงงานในจังหวัดต่าง ๆ โดยจัดสรรงบประมาณกว่า 5.5 ล้านบาท และเงินบริจาคสมทบส่วนหนึ่งจากผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งต่อปัจจัยและสิ่งของจำเป็น บรรเทาความเดือดร้อนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม-มิถุนายน)” นายทอมมี่ กล่าว

วีรพัฒน์ เพชรคุปต์

นายวีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.คันทรี่ กรุ๊ป กล่าวว่า  กลุ่มคันทรี่ กรุ๊ป ได้ทำโครงการ “กลุ่มคันทรี่ กรุ๊ป ปันน้ำใจช่วยภัยโควิด-19”  จัดทำถุงยังชีพจำนวน 5,600 ชุด กระจายไปตามชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะเวลา 2 เดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดรายได้และว่างงาน ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ