“ธนชาต” เปิดประมูลหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ Q2/63 กว่า 1,100 ลบ.

HoonSmart.com>> “ธนาคารธนชาต” เปิดประมูลหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ไตรมาส 2 นี้ กว่า 1,100 ล้านบาท

ธนาคารธนชาต (TBANK) เปิดประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ไตรมาสที่ 2/2563 จำนวนรวม 7,168 บัญชี ยอดหนี้เงินต้นรวม 1,125,207,547.98 บาท รูปแบบการประมูลแบบรายกลุ่ม โดยระบุราคาแต่ละรายลูกหนี้ ตามแบบฟอร์มการยื่นซองประมูลราคาโดยวิธีปิดซอง ณ ที่ทำการธนาคารธนชาต เปิดจำหน่ายเอกสารประกอบการประมูลและซีดีรอม ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.-9 มิ.ย.2563 และยื่นซองประมูลเสนอราคาซื้อ ในวันที่ 9 มิ.ย.2563