BAM รายได้ต่ำเป้า 15% เพิ่มลูกหนี้ ฟื้นครึ่งปีหลัง

HoonSmart.com>>บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ประเมินปี 63 รายได้กระทบแค่ 15% จากเป้าเกือบ 20,000 ล้านบาท ไตรมาสสองเรียกเก็บเงินสดได้น้อยลง คาดครึ่งปีหลังดีขึ้น  เล็งเพิ่มลูกหนี้ สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ เตรียมออกหุ้นกู้ 2.5 หมื่นล้านบาท บล.เคทีบีฯ แนะนำ ถือ เป้า 24 บาท ปีนี้กำไร 3,780 ล้านบาท หดตัว 42% ปีต่อไปสดใส

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เปิดเผยว่า ในปี 2563 คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 15% จากเป้าหมายรายได้เกือบ 20,000 ล้านบาท  จากโควิด-19 และเศรษฐกิจยังไม่ฟื้น ส่งผลต่อการเรียกเก็บเงินในไตรมาส 2 จากการพักชำระหนี้ของลูกหนี้ คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะสามารถเรียกเก็บเงินได้ดีขึ้น จากการทำการตลาดรูปแบบออนไลน์

ส่วนการช่วยเหลือลูกหนี้ มีมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย บางรายให้ชำระเพียงดอกเบี้ย ในระยะ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563 ลูกหนี้ที่มาขอพักชำระเงินต้น จำนวน 547 ราย ส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) ผลกระทบยังเล็กน้อย ด้าน NPA มีจำนวน 122 ราย

สำหรับการปรับลดอัตราลดดอกเบี้ย 0.25% บริษัทฯได้รับผลกระทบในด้านรายได้ดอกเบี้ย และได้รับผลประโยชน์จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ปัจจุบันบริษัทมีลูกหนี้ 80,000-90,000 ราย ซึ่งมีลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ (TDR) จำนวน 7,000 ราย และมียอดหนี้เงินต้นประมาณ 9,000 ล้านบาท ปีนี้มีแผนเพิ่มอีก 3,000-4,000 ราย   เพื่อช่วยสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ และมีลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับการประนอมหนี้อีกประมาณ 70,000 ล้านบาท

นอกจากนี้มีแผนออกหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาซื้อหนี้ และ บริหารต้นทุนทางการเงินให้ต่ำลง คาดว่าจะออกในปี 2563-2564 ทั้งนี้การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิ.ย.นี้

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) แนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 24 บาท  มีมุมมองเป็นกลางจากการจัด group conference call คงประมาณกำไรสุทธิปี 2563 ที่ 3,780 ล้านบาท -42% คาดจะยังไม่มีการขายทรัพย์ขนาดใหญ่เหมือนปี 2562 ขายได้ 5,340 ล้านบาท แนวโน้มผลงานจะกลับมาดีขึ้นในระยะยาวอยู่ที่ 2564-2565 โตเฉลี่ย 18.5% จากโอกาสในการเข้าซื้อ NPLs/NPA มาบริหารเพิ่มขึ้นในต้นทุนที่เหมาะสม บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และสัดส่วนหนี้สินต่อทุน( D/E) ต่ำ

บริษัทไม่มีความกังวลต่อสภาพคล่อง เนื่องจากมีวงเงินกู้คงเหลือจากธนาคารที่สูง และบริษัทได้อนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มวงเงินหุ้นกู้จำนวน 2.5 หมื่นล้านบาท เพื่อออกหุ้นกู้ในช่วง 2-3 ปีนี้ ปัจจุบันได้รับการเสนอวงเงินสินเชื่ออายุ 4 ปี ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ 2.5-2.7% ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินปัจจุบัน

ด้านราคาหุ้นปรับขึ้นน้อยว่าตลาด  -7% ในช่วง 1 เดือน คาดว่าผลการดำเนินงานของ BAM จะกลับมาดีขึ้นในปี 2564