GUNKUL ผลงานครึ่งปีเข้าเป้า เล็งประมูลงานใหม่กว่าหมื่นลบ.

HoonSmart.com>>กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ผ่านมาครึ่งทาง! ทำผลงานได้ตามเป้า มั่นใจครึ่งปีหลังงานไหลเข้าไม่ขาดมือ ปูพรมลุยประมูลโครงการใหม่ๆ เพิ่มอีกกว่า 1 หมื่นล้านบาท พร้อมทยอยรับรู้รายได้จากงาน EPC ในมืออีกเพียบ “โศภชา” บิ๊กบอส เผยลุยหางานโครงการใหม่ๆ ต่อเนื่อง หนุนผลงานอนาคตแข็งแกร่ง

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดเผยว่า ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ผ่านไปด้วยดี และบริษัทฯ สามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้มั่นใจว่าในช่วงครึ่งปีหลังยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง และจะมีการเติบโตได้อย่างโดดเด่นทั้งรายได้และกำไรสุทธิ เนื่องจากจะทยอยรับรู้รายได้จากงานรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) ที่มีอยู่ในมือ โดยจะทยอยรับรู้รายได้บางส่วนภายในปีนี้ และปีหน้า

ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 หมื่นล้านบาทซึ่งจะสนับสนุนให้งานในมือ (backlog) เพิ่มมากขึ้น และรับรู้รายได้ในระยะยาว อีกทั้งปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวม 650 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้แล้ว 437 เมกะวัตต์

“กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโอกาสอีกมากในการเข้าร่วมประมูลงาน EPC ใหม่ๆ และมีโอกาสได้งานค่อนข้างสูง ประกอบกับที่ผ่านมาธุรกิจพลังงานทดแทน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเดินหน้าได้ตามแผนธุรกิจทุกอย่าง โดยเฉพาะธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงประเมินว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ผลการดำเนินงานปีนี้เติบโตอย่างมีศักยภาพ และก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ”นางสาวโศภชากล่าว