บลจ.ทหารไทยชี้ตลาดผันผวนจัดโปรฟรีค่าธรรมเนียมการขาย

HoonSmart.com>> TMBAM Eastspring ฟรีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย.63 เพิ่มพลังการลงทุน สร้างโอกาสปรับพอร์ตให้เหมาะสมท่ามกลางความผันผวนของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกอย่างรุนแรง จนทำให้ผู้ลงทุนต่างวิตกต่อสถานการณ์การลงทุนในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน จึงประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าทุกกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของ TMBAM Eastspring ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.2563 เพื่อให้ผู้ลงทุนมีโอกาสปรับพอร์ตลงทุนให้เหมาะสมในช่วงตลาดเช่นนี้

นายไพศาล ครุฑดำรงชัย รองกรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring เปิดเผยว่า ในวิกฤตย่อมมีโอกาส ช่วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสในการลงทุนที่จะทยอยลงทุน กอปรกับขณะนี้ TMBAM Eastspring ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ยิ่งช่วยให้ผู้ลงทุนปรับเปลี่ยนมุมมอง โดยตั้งเป้าหมายการลงทุนที่เน้นลงทุนในระยะยาว กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทางเลือกและสินทรัพย์ปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นจังหวะที่ดีในการปรับพอร์ตลงทุนให้สมดุลและเหมาะสมเพื่อรับมือความผันผวนของตลาด โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ดั่งใจในทุกกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของ TMBAM Eastspring