MINT ฝ่าวิกฤต เพิ่มทุนครั้งใหญ่ 1 พันล้านหุ้น-เพิ่มหุ้นกู้อีก 2.5 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>>ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลฝ่าวงล้อมล็อกดาวน์ บอร์ดประกาศเพิ่มทุน 1,037 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 6.45 ต่อ 1 ราคาตลาดส่วนลด 15% แจกฟรี วอร์แรนต์สูตร 17 ต่อ 1 และขยายวงเงินออกหุ้นกู้อีก 25,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 120,000 ล้านบาท หลังงดจ่ายปันผลเก็บเงินสด 2,310 ล้านบาท รับมือขาดทุนหนัก 1,773 ล้านบาท ภาระหนี้เพิ่มจาก 1 แสนล้านบาทเป็น 2.8 แสนล้านบาท เศรษฐกิจโลกตกต่ำ กิจการหยุดชั่วคราวอีกนานแค่ไหน หุ้นดิ่งแรงเหลือ 16.80 บาท 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 27/2563ในวันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,037,955,941 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท จาก 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท แบ่งจัดสรรจำนวน 716,124,785 หุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 9 ก.ค.2563 (ขึ้น XR 8 ก.ค.) อัตราไม่ต่ำกว่า 6.45 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตั้งแต่ 7-15 วันหักส่วนลดไม่เกิน 15% ของราคาตลาด

นอกจากนี้ยังจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 313,831,156 หุ้น รองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของบริษัทครั้งที่ 7 (MINT-W7) จำนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 17 หุ้นต่อ 1 วอร์แรนต์ อายุ 3 ปี กำหนดแปลงสภาพสัดส่วน 1 ต่อ 1 ในราคาตลาดบวกไม่เกิน 10% ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือไม่เกิน 8,000,000 หุ้น รองรับการปรับ สิทธิของ MINT-W6 เนื่องจากหุ้นเพิ่มทุนขายในราคาที่ตํ่ากว่า 90% ของราคาตลาด

ทั้งนี้ บอร์ดมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ที่กำหนดจ่ายหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินประมาณ 2,310 ล้านบาท เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงต้องสำรองเงินไว้ในการบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

บอร์ดยังมีมติอนุมัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งก่อนๆ จํานวน 95,000 ล้านบาท ทั้งนี้หุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจํานวนรวมกันไม่เกิน 120,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด อายุหุ้นกู้จะต้องไม่เกิน 20 ปี  เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว(Perpetual Debentures)

คณะกรรมการบริษัทประชุมวันที่ 18 พ.ค. 2563 หลังจากบริษัทเผชิญวิกฤตความเชื่อมั่น  ไตรมาส 1/2563 ประสบปัญหาขาดทุนมากกว่า 1,773 ล้านบาท เพราะธุรกิจโรงแรมและอาหารเกือบทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศ ปิดกิจการชั่วคราว ตามคำสั่งล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ามกลางเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งยังคาดการณ์ไม่ได้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงเมื่อใด

ขณะที่นักลงทุนยังคงเทขายหุ้น MINT ออกมาอย่างรุนแรง โดยวันที่ 18 พ.ค. ราคาทรุดตัวลงปิดที่ 16.80 บาท -1.30 บาทหรือ 7.18% ด้วยมูลค่าการซื้อขายมากถึง 1,703 ล้านบาท ทั้งนี้ราคาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ลงไปต่ำสุดที่ 13.50 บาท และสูงสุดระดับ 42.75 บาท

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับลดอันดับเครดิตระยะยาวของตราสารค้ำประกันประเภทกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ไม่มีกำหนดอายุ มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็น ‘BBB’ จากเดิม ‘BBB+’ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา

อ่านข่าว

MINT บวก 8% ไม่กลัวเพิ่มทุน “ทรีนีตี้-หยวนต้า” มองดี