CPF หนุน TRBN จัดโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”

HoonSmart.com>>CPF หนุน TRBN จัดโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” รณรงค์ผู้บริโภคแยกขยะพลาสติก

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ( CPF ) กล่าวว่า บริษัท ฯ สนับสนุน เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network-TRBN) ภาครัฐและภาคประชาชน ริเริ่มโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้บริโภคแยกขยะพลาสติกที่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิล หรือนำไปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

จากปัญหาขยะพลาสติก ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยเฉพาะการปนเปื้อนจากพลาสติกอนุภาคขนาดเล็ก (microplastic) ในทะเล ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เริ่มต้นการลดการใช้พลาสติกตั้งแต่ต้นทาง ลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ ขยะพลาสติก ควบคู่ไปกับความปลอดภัยทางอาหารเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค

โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน เป็นความร่วมของภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาชน ในการรณรงค์  ในการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำมารวบรวมที่จุดรับพลาสติก (drop point) 10 แห่ง ที่ตั้งบริเวณที่แต่ละบริษัทกำหนด โดยรับพลาสติก 7 ชนิด ได้แก่ ถุง กล่องใส่อาหาร ถ้วย แก้วน้ำ ขวด ฝาขวด ฟิล์ม และต้องทำให้พลาสติกสะอาดและแห้ง

นำร่องบนถนนสุขุมวิท เพื่อเป็นต้นแบบการเรียกคืนพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรวบรวมและส่งต่อให้กับบริษัทผู้รับรีไซเคิล (recycle) หรือนำไปผลิตสินค้าใหม่ (upcyclable)  โดยซีพีเอฟ ได้จัดจุดรับพลาสติกที่หน้าร้านซีพี เฟรชมาร์ท เริ่มต้นที่สาขาเพชรบุรี 38/1 (ซอยสุขุมวิท 39)

นายวุฒิชัย กล่าวว่า สถานการณ์วิกฤต COVID-19 พบว่า ขยะที่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15% จาก 5,500 ตันต่อวันเป็น 6,300 ตันต่อวัน จากการใช้บริการรับส่งอาหารที่มากขึ้นถึง 3 เท่า และที่ผ่านมา  มีการนำพลาสติกไป รีไซเคิล เพียง 25% ส่วนที่ 75% ไม่ถูก recycle ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากขาดการคัดแยกที่ต้นทาง

ภาคเครือข่าย ที่ร่วมริเริ่มโครงการนี้ ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กรุงเทพมหานคร, สำนักงานก.ล.ต., ส่วนเอกชน นำพลาสติกไปรีไซเคิล ผลิตสินค้าใหม่ เช่น พีทีทีโกลบอล เคมิคอล  ( PTTGC ) , ทีพีบีไอ  ( TPBI ) บริษัทแก้วกรุงไทย จำกัด ผู้สนับสนุนจุดรับพลาสติกประกอบด้วย เทสโก้ โลตัส  , บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป , สิงห์คอมเพล็กซ์ , บริษัทยูนิลิเวอร์ไทย ,  บริษัทไทยเบฟเวอเรจ , เดอะคอมมอน  ฯลฯ